යුපුන් අබේකෝන් මීටර 100 න් සිව්වන ස්ථානයට

Friday, 11 June 2021 - 13:13

%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%B6%E0%B7%9A%E0%B6%9A%E0%B7%9D%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%93%E0%B6%A7%E0%B6%BB+100+%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%B1+%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%A7
ඉතාලියේ රෝම නුවර පැවති ඩයමන්ඩ් ලීග් මළල ක්‍රීඩා තරගාවලියේ පිරිමි මීටර 100 ඉසව්වේ සිව්වන ස්ථානය දිනාගැනීමට ශ්‍රී ලංකාවේ යුපුන් අබේකෝන් ඊයේ සමත්වුණා.

2016 රියෝ ඔලිම්පික් උළෙලේ එම ඉසව්ව නියෝජනය කළ දකුණු අප්‍රිකාවේ අකානි සිම්බිනි සහ ඇමරිකාවේ මයිකල් රොජර්ස් ද ඊට එක්ව සිටි අතර, යුපුන් අබේකෝන් තරගය නිම කළේ තත්පර 10 යි දශම එකයි හයකින්.  

තත්පර 10 යි දශම අටකින් එම ඉසව්ව නිම කළ  දකුණු අප්‍රිකාවේ අකානි සිම්බිනි එහි පළමු ස්ථානයට පත්වුණා.