ඇස් ඇරවූ විනාශය - පරිසර ඇමති කට අරී (වීඩියෝ)

Friday, 11 June 2021 - 14:05

%E0%B6%87%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%87%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B7%96+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B7%81%E0%B6%BA+-+%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%BB+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B6%85%E0%B6%BB%E0%B7%93+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29
තවත් ප්ලාස්ටික් හා පොලිතින් නිෂ්පාදන රැසක් තහනම් කිරීමට අවශ්‍ය කැබිනට් පත්‍රිකාව ඉදිරි දෙසතිය තුළ කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරන බව පරිසර අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පවසනවා.

කොළඹ පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකදී අමාත්‍යවරයා මේබව සඳඟහන් කළා.