හිනා කන යෝජනාවක් - රනිල් එන්න කළින්ම බයවෙලා (වීඩියෝ)

Friday, 11 June 2021 - 14:07

%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B6%9A%E0%B6%B1+%E0%B6%BA%E0%B7%9D%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A+-+%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%91%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B6%9A%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B8+%E0%B6%B6%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BD%E0%B7%8F+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29
සමගි ජන බලවේගයේ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට තම කණ්ඩායම පිළිබඳ විශ්වාසයක් නොමැති බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ මහලේකම් පාලිත රංගේබණ්ඩාර මහතා පවසනවා.

මේ අතර සමගි ජන බලවේගයේ හටගෙන ඇති අර්බුදකාරී තත්ත්වය පිළිබඳව තවත් පාර්ශ්ව කිහිපයක් අදහස් පළ කළා.