කෘතිම පළිබෝධනාශක තහනම් කිරීම ගැන ස්විට්සර්ලන්තයේ අද ජනමත විචාරණයක්

Sunday, 13 June 2021 - 9:08

%E0%B6%9A%E0%B7%98%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B8+%E0%B6%B4%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B6%B6%E0%B7%9D%E0%B6%B0%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B7%81%E0%B6%9A+%E0%B6%AD%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%85%E0%B6%AF+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B6%AD+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%A0%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
කෘතිම පළිබෝධනාශක තහනම් කළ යුතුද යන්න සම්බන්ධයෙන් ස්විට්සර්ලන්තයේ අද ජනමත විචාරණයක් පැවැත්වෙනවා.

එහිදී එරට වැසියන් වෙත ප්‍රශ්න දෙකක් යොමු කෙරෙන අතර, ඉන් එකකින් විමසා සිටින්නේ ගොවීන් වෙත පළිබෝධනාශක සඳහා ලබාදෙන සහනාධාරය ඉවත් කළ යුතුද යන්නයි. අනෙක් ප්‍රශ්නය මගින් එම පළිබෝධනාශක වසර දහයක් තුළ මුළුමනින්ම තහනම් කළ යුතුද යන්න විමසා බැලෙනවා.

කෙසේ නමුත්, ස්විට්සර්ලන්තයේ ගොවීන් කියා සිටින්නේ මෙම යෝජනා මගින් තමන්ගේ ගොවි නිෂ්පාදන ව්‍යාපාර අර්බුදයකට ලක්වනු ඇති බවයි.

කෙසේ නමුත්, මෙය සම්මත වුවහොත් ස්විට්සර්ලන්තය කෘතිම පළිබෝධනාශක තහනම් කළ ලොව දෙවන රට බවට පත්වනු ඇති. එවැනි තහනමක් මුලින්ම පනවනු ලැබුවේ භූතානය විසින්.