ඉන්දියාවේ දෛනික කොරෝනා ආසාදිත සංඛ්‍යාව තවත් පහළට

Sunday, 13 June 2021 - 10:08

%E0%B6%89%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%AF%E0%B7%9B%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B6%86%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%AD+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%9B%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7
අද උදෑසනින් අවසන් වූ පැය 24 තුළ ඉන්දියාවෙන් නව කොරෝනා ආසාදිතයින් 80,834 ක් වාර්තා වී තිබෙනවා.

එය අප්‍රේල් 02 වැනිදායින් පසු වාර්තා වූ අඩුම දෛනික ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව බවයි ඉන්දීය සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ.

කෙසේ නමුත්, ගතවූ පැය 24 තුළ ඉන්දියාවෙන් තවත් කොරෝනා මරණ 3,303 ක් වාර්තා වුණා.

ඒ අනුව එරට සමස්ත කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 370,000 ඉක්මවනවා.