එංගලන්තය විවෘත කළත් තවත් සති 4 ක් කොරෝනා නීති පවත්වාගෙන යන ලකුණු

Monday, 14 June 2021 - 19:51

%E0%B6%91%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B6%BD%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%BA+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%98%E0%B6%AD+%E0%B6%9A%E0%B7%85%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%AD%E0%B7%92+4+%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%B4%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1+%E0%B6%BA%E0%B6%B1+%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%94
මේ මස 21 වනදා එංගලන්තය විවෘත කිරීමෙන් අනතුරුව කොරෝනා වෛරසය පාලනය කිරීම සඳහා පනවනු ලැබූ නීති තවත් සති 4 ක කාලයක් පවත්වාගෙන යාමට එරට රජය තීරණය කර තිබෙනවා.

විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළේ සමාජ දුරස්ථභාවය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා වන නීති තවදුරටත් එංගලන්තය තුල ක්‍රියාත්මක වනු ඇති බවයි. ඒ අනුව, සිනමා ශාලා සහ රාත්‍රී සමාජ ශාලා තවදුරටත් වසා තැබෙනු ඇති.