බිලියනයකට එන්නත් දුන් ලොව පළමු රට බවට චීනය පත් වෙයි

Sunday, 20 June 2021 - 14:04

%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B6%91%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%BD%E0%B7%9C%E0%B7%80+%E0%B6%B4%E0%B7%85%E0%B6%B8%E0%B7%94+%E0%B6%BB%E0%B6%A7+%E0%B6%B6%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%A0%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
තම ජනතාවට බිලියනයක් එන්නත් ලබාදුන් ලොව පළමු රට බවට චීනය පත්ව තිබෙනවා.

එය, ලොව මේ දක්වා සිදුකර ඇති එන්නත්කරණයෙන් සියයට 40 ක් බවයි විදෙස් වාර්තා සඳහන් කළේ.

එමෙන්ම ඇමරිකාවේ දැනට සිදුකර ඇති එන්නත්කරණය මෙන් තුන් ගුණයකට සමවනවා.

පසුගිය වසරේ දෙසැම්බර් මාසයේ සිට ආරම්භ වූ චීනයේ එන්නත්කරණ වැඩසටහන, මැයි මාසයේ සිට දිනකට මිලියන 10 ඉක්මවා එන්නත් ලබාදීම සිදු කෙරුණු අතර, ඇතැම් අවස්ථාවල මිලියන විස්සක් පමණ එන්නත්කරණයට ලක් කළ බවයි චීන ජාතික සෞඛ්‍ය කොමිසම ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ.