ඉරාන නව ජනපතිගෙන් ඊශ්‍රායල අගමැතිගෙන් ප්‍රකාශයක්

Sunday, 20 June 2021 - 20:11

%E0%B6%89%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%B1+%E0%B6%B1%E0%B7%80+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%8A%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%BD+%E0%B6%85%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%81%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ඉරානයේ නව ජනාධිපතිවරයා ලෙස ඊබ්‍රාහිම් රයිසි පත්වීම මුළු ලෝකයම අවධි විය යුතු අවස්ථාවක් බව ඊශ්‍රායල අගමැති නැෆ්ටලී බෙනට් ප්‍රකාශ කළා.

ඔහු කියා සිටියේ ඉරානයේ නව ජනාධිපතිවරයා ඡන්දයෙන් පත්වූවෙකු නොව ඉරාන ආධ්‍යාත්මික නායකයාගේ තේරීමක් බවයි.