පසුගිය වසරේ දරුවන් 8,500ක් ළමා සොල්දාදුවන් ලෙස බඳවා ගැනේ

Tuesday, 22 June 2021 - 8:12

%E0%B6%B4%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%BB%E0%B7%9A+%E0%B6%AF%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A+8%2C500%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%85%E0%B6%B8%E0%B7%8F+%E0%B7%83%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%BD%E0%B7%99%E0%B7%83+%E0%B6%B6%E0%B6%B3%E0%B7%80%E0%B7%8F+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%9A
පසුගිය 2020 වසරේ දී ලෙව පුරා දරුවන් 8500කට වැඩි සංඛ්‍යාවක් ළමා සොල්දාදුවන් ලෙස යොදාගෙන තිබෙනවා.

එක්සත් ජාතීන්ගේ ආරක්ෂක කවුන්සිලයට ඉදිරිපත් කළ වාර්ෂික වාර්තාවකිනුයි ජගත් මහ ලේකම් අන්තෝනියෝ ගුටේරස් මේ බව අනාවරණය කර ඇත්තේ.

විවිධ ගැටුම් වලින් ලොව පුරා දරුවන් 2674 දෙනෙකු ජිවිතක්ෂයට පත් වන අතර 5748ක් තුවාල ලබන බවයි වාර්තාවන්නේ.