ජපානය, ඇමරිකාව සමඟ ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව බහුපාර්ශවීය නාවික අභ්‍යාසයක

Thursday, 24 June 2021 - 15:16

%E0%B6%A2%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA%2C+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B6%9F+%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F+%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%B6%E0%B7%84%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B7%81%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%BA+%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%85%E0%B6%B7%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B6%BA%E0%B6%9A
ජපාන ස්වයං ආරක්ෂක සාගරික බලකාය සහ ඇමරිකානු නාවික හමුදා මෙරට නාවික හමුදාව සමඟ එක්ව පවත්වන බහුපාර්ශවීය නාවික අභ්‍යාසයේ සමාරම්භය අද සිදුවුණා.

ඒ, මාර්ගගත ක්‍රමවේදයට අනුව ත්‍රිකුණාමලය නාවික තටාකාංගනයේදීයි.

මෙම නාවික අභ්‍යාසයේ වරාය අදියර මාර්ගගත ක්‍රමවේදයට අනුව අද සහ හෙට පැවැත්වෙන අතර, මුහුදු අදියර අනිද්දා සිට 30 වනදා දක්වා ත්‍රිකුණාමලයට ඔබ්බෙන් නැගෙනහිර මුහුදු තීරයේදී පැවැත්වීමට කටයුතු සූදානම් කර තිබෙනවා.

මෙහි සමාප්තිය මාර්ගගත ක්‍රමවේදයට අනුව ලබන 30 වනදා ත්‍රිකුණාමලය නාවික තටාකාංගනයේදී පවත්වන බවයි නාවික හමුදාව ප්‍රකාශ කළේ.