චීනය සමඟ ගැටුමකට තායිවානය සැරසේ

Thursday, 24 June 2021 - 19:33

%E0%B6%A0%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B6%9F+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%BB%E0%B7%83%E0%B7%9A
චීනය සමඟ තම රට යුද ගැටුමකට සූදානම් විය යුතු බව තායිවාන විදේශ අමාත්‍ය ජෝශෆ් වූ ප්‍රකාශ කළා.

සී.එන්.එන්. පුවත් සේවය සමඟ සම්මුඛ සාකච්ඡාවකට එක්වෙමින් ඔහු මේ බව කියා සිටියේ චීන යුද - ගුවන් යානා 28ක් තායිවාන ගුවන් සීමාව ආක්‍රමණය කර සතියක කාලයක් ගතවීමෙන් අනතුරුවයි.