චීනයේ ගං වතුරින් 12 ක් මරුට

Wednesday, 21 July 2021 - 8:14

%E0%B6%A0%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%9C%E0%B6%82+%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+12+%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%A7
මධ්‍යම චීනයට බලපෑ ගංවතුර තත්වයෙන් සෙන්ග්ෂු නගරයේ පුද්ගලයින් 12 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්ව තිබෙනවා.

හෙනාන් පළාතේ 10,000 කට වැඩි පිරිසක් අවතැන් වී ඇති බවයි විදෙස් වාර්තා සඳහන් කළේ.