කතරගම ඇසළ පෙරහැරේ අවසන් දිනය හෙටයි

Thursday, 22 July 2021 - 7:48

%E0%B6%9A%E0%B6%AD%E0%B6%BB%E0%B6%9C%E0%B6%B8+%E0%B6%87%E0%B7%83%E0%B7%85+%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%BB%E0%B7%9A+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B6%A7%E0%B6%BA%E0%B7%92
ඵෙතිහාසික රුහුණු කතරගම මහා දේවාලයේ වාර්ෂික ඇසල පෙරහැර මංගල්‍යයේ අවසන් පෙරහැර හෙටට යෙදෙන ඇසළ පුර පසලොස්වක පොහෝ දා වීථි සංචාරය කිරීමට නියමිතයි.  
අද එහි 13 වන පෙරහර වීථි සංචාරය කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා.