ඇමරිකාවෙන් තවත් පරිත්‍යාගයක්

Thursday, 22 July 2021 - 10:07

%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
කොරෝනා කල් තබා හඳුනාගැනීම සඳහා භාවිතයට ගන්නා කඩිනම් රෝග විනිශ්චය පරික්ෂණ කට්ටල ලක්ෂ 5 ක් ඇමරිකාව විසින් පරිත්‍යාග කර තිබෙනවා.

එක්සත් ජාතීන්ගේ නියෝජිතායතනය හරහා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය වෙත භාරදුන් මෙම කට්ටලවල වටිනාකම රුපියල් මිලියන 300 ක්.

කොවිඩ් වෛරසයට එරෙහි සටනේදී ශ්‍රී ලංකාවට සහයදීමේ පොරොන්දුවෙහි කොටසක් ලෙස මෙම පරීක්ෂණ කට්ටල පරිත්‍යාග කර ඇති බව ශ්‍රී ලංකාවේ ඇමරිකානු තානාපති කාර්යාලය සඳහන් කළා.

ජූලි 16 වනදාද ඇමරිකාව මිලියන 1.5 ක මොඩර්නා එන්නත් තොගයක් මෙරටට පරිත්‍යාග ලෙස ලබාදුන්නා.