දෙමාපියන් නොමැති දරුවන්ට උපකාර කරන බව පවසා මුදල් ජාවාරමක් සිදු කළ කාන්තාවන් හය දෙනෙකු අත්අඩංගුවට

Thursday, 22 July 2021 - 10:56

%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%AF%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B6%8B%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BB+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B1+%E0%B6%B6%E0%B7%80+%E0%B6%B4%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B7%8F+%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94+%E0%B6%9A%E0%B7%85+%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B6%BA+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%85%E0%B6%A9%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%A7
දෙමාපියන් නොමැති දරුවන්ට උපකාර කරන මානව හිමිකම් ක්‍රියාකාරී සංවිධානයක පිරිසක් ලෙසට පවසා වවුනියාව නගරයේ ස්ථාන කිහිපයකින් මුදල් එකතු කිරීමේ ජාවාරමක් සිදුකළ කාන්තාවන් හය දෙනෙකු පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.
 
පොලිසිය පැවසූවේ ප්‍රදේශවාසීන් සිදුකළ දැනුම්දීමක් මත වවුනියාව ගුඩ්ෂෙඩ් වීදිය ප්‍රදේශයේ නිවාසවලින් මුදල් රැස් කළ කාන්තාවන් පිරිසක් මෙලෙස අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බවයි.
 
අත්අඩංගුවට ගත් කාන්තාවන් වයස අවුරුදු 20 ත් 35 ත් අතර පිරිසක් වන අතර, අදාළ කාන්තාවක් දෙමාපියන් නොමැති දරුවන්ට උපකාර කිරීමට බව ප්‍රකාශ කරමින් මුදල් එකතු කර ඇති බව අනාවරණය වී තිබෙනවා.
 
අත්අඩංගුවට ගත් කාන්තාවන්ගෙන් ප්‍රශ්න කිරීමේදී අදාළ කාන්තාවන් පවසා ඇත්තේ  තමන්ට දිනකට රුපියල් 500 ක මුදලක් ලබාදෙන අතර, තමන් මුදල් එකතුකොට අදාළ සංවිධානයේ නායිකාවකට ලබාදෙන බවයි.

අත්අඩංගුවට ගත් කාන්තාවන් 6 දෙනා පොලිස් ඇප මත මුදා හැර තිබෙනවා.

මෙම සිදුවීමට සම්බන්ධ එම සංවිධානයේ ප්‍රධානීන් අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා වව්නියාව පොලිසිය වැඩි දුර පරීක්ෂණ ක්‍රියාත්මක කරනු ලබනවා.