කොළඹ - කොටුව අවට දැඩි රථවාහන තදබදයක්

Thursday, 22 July 2021 - 10:58

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B7%85%E0%B6%B9+-+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B7%80+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%92+%E0%B6%BB%E0%B6%AE%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B6%B1+%E0%B6%AD%E0%B6%AF%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ගුරු - විදුහල්පති සංගම් ආරම්භ කර ඇති විරෝධතා පාගමන හේතුවෙන් කොළඹ - කොටුව අවට දැඩි රථවාහන තදබදයක් හටගෙන තිබෙනවා.  

කොටුව - දුම්රියපල ඉදිරිපිටින් ගමන් ආරම්භ කළ විරෝධතා පා ගමන මේ වනවිට ලෝටස් මාර්ගය දෙසට ගමන් කරමින් සිටින බවයි අප වාර්තාකරු සඳහන් කළේ. ඒ  හේතුවෙන් එම මාර්ගය සම්පූර්ණයෙන් අවහිර වී තිබෙනවා.