නොරොච්චෝල බලාගාරය ගැන අදහස් (වීඩියෝ)

Thursday, 22 July 2021 - 12:43

%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%9C%E0%B6%A0%E0%B7%8A%E0%B6%A0%E0%B7%9D%E0%B6%BD+%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%BA+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%85%E0%B6%AF%E0%B7%84%E0%B7%83%E0%B7%8A++%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29
නොරොච්චෝලේ තාප විදුලි බලාගාරයේ සිව්වන අදියර ආරම්භ නොකිරීමට ජනාධිපතිවරයා ගත් තීරණය අගය කළ යුතු නමුත් බලාගාරය හේතුවෙන් උද්ගත වී ඇති පාරිසරික හා සමාජ විනාශය සම්බන්ධයෙන් අවධානයෙන් කටයුතු කළ යුතුව ඇතැයි හලාවත රදගුරු දේවාශ්‍රිත වැලන්ස් මෙන්දිස් හිමිපාණන් පවසනවා.

තාප විදුලි බලාගාරය හේතුවෙන් මතුවන ගැටලු පිළිබඳව හලාවත මාදම්පේ ප්‍රදේශයේ පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකදී මේ අදහස් පළ වුණා.