ඉන්දීය පාර්ලිමේන්තුව ඉදිරිපිට ගොවීන් විරෝධතාවයේ

Thursday, 22 July 2021 - 12:54

%E0%B6%89%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%93%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80+%E0%B6%89%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%A7+%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B0%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%9A
නව ගොවි පනත් කෙටුම්පත්වලට විරෝධය පළ කරමින් ඉන්දීය පාර්ලිමේන්තුව ඉදිරිපිට විරෝධතාවක් පැවැත්වෙනවා.

ගොවීන් 200 ක පමණ පිරිසක් එම විරෝධතාවට එක්ව සිටින බවයි ඉන්දීය වාර්තා සඳහන් කළේ.

රාහුල් ගාන්ධි සහ අනෙකුත් කොංග්‍රස් පක්ෂ සභිකයන්ද ඉන්දීය පාර්ලිමේන්තුවේ ගාන්ධි පිළිරුව අභියස නව ගොවි පනත්වලට එරෙහිව විරෝධතාවයේ නිරත වන බවයි වාර්තා වන්නේ.