කාබනික පොහොරෙන් සිදුකරන ලොකු ළුෑණු සහ ඩ්‍රැගන් ෆෘට් වගාවක්

Thursday, 22 July 2021 - 13:00

%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%B6%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7%84%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B1+%E0%B6%BD%E0%B7%9C%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B7%85%E0%B7%94%E0%B7%91%E0%B6%AB%E0%B7%94+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%A9%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%90%E0%B6%9C%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%86%E0%B7%98%E0%B6%A7%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A
පොහොර සහ කෘෂි රසායනික හිඟය සම්බන්ධයෙන් මේ දිනවල වැඩි වශයෙන් කතාබහට ලක්වුවද ඊට විකල්ප විසදුම් සොයා ගත් ලොකුළුෑණු සහ ඩ්‍රැගන් ෆෘට් වගාවක් සම්බන්ධයෙන් අනුරාධපුර - මහවැලි ඩී කලාපයෙන් වාර්තා වුණා.

ඩී කලාපයේ මඩාටුගම, කුඩා ඇලගමුව, මුරුන්ගා හිටි කන්ද, 642 තුලාන ආදි ප්‍රදේශවල ගොවීන් කාබනික පොහොර භාවිතා කරමින් සිදුකළ මෙම වගාවෙන් සාර්ථක අස්වැන්නක් ලබා ගන්නා බවයි වාර්තා වන්නේ.

මේ දිනවල ඉහළ මිලක් ලැබෙන ඩ්‍රැගන් ෆෘට් අක්කරයකින් තමන් රුපියල් ලක්ෂ 25ත්, 30ත් අතර ආදායමක් උපයන බවයි ගොවීන් ප්‍රකාශ කළේ.

තමන්ට අවශ්‍ය පොහොර තම ගෙවත්තේම නිෂ්පාදනය කර ගන්නා මෙම ගොවීන් පොහොර නොමැති බවට මැසිවිලි නගන ගොවීන්ට ලබාදෙන්නේ මහත් ආදර්ශයක්.