මිලක් නැතිව රජරට බඩඉරිඟු ගොවීන් අපහසුතාවයට

Thursday, 22 July 2021 - 13:03

%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80+%E0%B6%BB%E0%B6%A2%E0%B6%BB%E0%B6%A7+%E0%B6%B6%E0%B6%A9%E0%B6%89%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9F%E0%B7%94+%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B6%A7
වෙළඳපොළේ නිසි මිලක් නොමැති වීම හේතුවෙන් ලබා ගත් අස්වැන්න අලෙවි කිරීමට නොහැකිව බඩ ඉරිඟු ගොවීන් දැඩි අපහසුතාවයට පත්ව ඇති බව රජරට ධාන්‍ය රැස් කරන්නන්ගේ සංගමය පවසනවා.

ගලෙන්බිඳුනුවැව - යකල්ල ප්‍රදේශයේ අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී එම සංගමයේ ලේකම් ඩබ්ලිව්.එච්. වීරසිංහ මේ බව කියා සිටියා.