මඩුගල්ලගෙන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට දඩයක්

Thursday, 22 July 2021 - 13:58

%E0%B6%B8%E0%B6%A9%E0%B7%94%E0%B6%9C%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F+%E0%B6%9A%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%AF%E0%B6%A9%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ඉන්දියාව සමඟ පෙරේදා පැවති දෙවන එක්දින තරඟයේදී අඩු පන්දු වාර වේගයක් පවත්වා ගෙන යාම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට තරඟ ගාස්තුවෙන් සියයට 20ක දඩයක් නියම කර තිබෙනවා.

තරඟ තීරක රන්ජන් මඩුගල්ල විසින් මෙලෙස දඩ පනවා ඇති අතර, මේ හේතුවෙන් අයි.සී.සී. සුපර් ලීග් තරගාවලියේ ප්‍රසාද ලකුණක් ද ශ්‍රී ලංකාවට අහිමි වී තිබෙනවා.