ලොව වේගවත්ම දුම්රිය ගමන් අරඹයි

Thursday, 22 July 2021 - 14:36

%E0%B6%BD%E0%B7%9C%E0%B7%80+%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B6%9C%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%B8+%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%BB%E0%B6%B9%E0%B6%BA%E0%B7%92
චීනය විසින් නිෂ්පාදනය කළ ලොව වේගවත්ම දුම්රිය ඊයේ ගමන් ඇරඹුවා.

පැයට කිලෝමීටර් 600ක වේගයකින් ධාවනය කිරීමට මෙම දුම්රියට බවයි වාර්තා වන්නේ.

චීනයේ ෂැන්ඩෝ නගරයේ සිට ගමන් ඇරඹූ මෙම දුම්රිය එරට නගරාන්ත දුම්රිය සේවයේ නව පියවරක් සනිටුහන් කරනු ඇති බවයි පැවසෙන්නේ.