ලබන 26 දෙහිවල සත්වෝද්‍යානය සහ රිදියගම සෆාරි උද්‍යානය මහජනතාව වෙනුවෙන් විවෘත කෙරේ

Thursday, 22 July 2021 - 14:42

%E0%B6%BD%E0%B6%B6%E0%B6%B1+26+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BD+%E0%B7%83%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%9D%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%9C%E0%B6%B8+%E0%B7%83%E0%B7%86%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%92+%E0%B6%8B%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%98%E0%B6%AD+%E0%B6%9A%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B7%9A
ලබන 26 වනදා සිට දෙහිවල සත්වෝද්‍යානය සහ රිදියගම සෆාරි උද්‍යානය මහජනතාව සඳහා විවෘත කිරීමට තීරණය වී තිබෙනවා.

කොවිඩ් 19 ව්‍යාප්තිය හේතුවෙන් පසුගිය මැයි මාසයේදීයි මෙම සත්වෝද්‍යාන මහජන ප්‍රදර්ශණය සඳහා වසා දැමුණේ.

ඒ අනුව ලබන 26 වනදා සිට දිනපතා පෙරවරු 9 සිට පස්වරු 5 දක්වා දෙහිවල සත්වෝද්‍යානය විවෘතව තැබෙන අතර රිදියගම සෆාරි උද්‍යානය පෙරවරු 8.30 සිට පස්වරු 4 දක්වා විවෘතව තැබෙනු ඇති.

කෙසේවෙතත් පින්නවල සත්වෝද්‍යානය සහ අලි අනාථාගාරය මේවන විටත් විවෘත කර තිබෙනවා.

පසුගිය 17 වනදා සිට පින්නවල සත්වෝද්‍යානය දිනපතා පෙරවරු 8.30 සිට පස්වරු 5.30 දක්වා මහජනතාවට විවෘතව තැබෙන අතර පින්නවල අලි අනාථාගාරය පෙරවරු 8.30 සිට පස්වරු 5.30 දක්වා විවෘතව තැබෙනවා.