අකුරැස්ස ඩිපෝවට රියදුරු පුහුණු පාසලක්

Thursday, 22 July 2021 - 17:14

%E0%B6%85%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%83++%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B7%9D%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B7%84%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%94+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ අකුරැස්ස ඩිපෝව මගින් ආරම්භ කළ රියදුරු පුහුණු පාසල ප්‍රවාහන රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලුම් අමුණුගමගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද විවෘත වුණා.

එහිදී රියදුරු පාසල සඳහා පළමු සාමාජිකයා බඳවා ගැනීමද අමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදුකෙරුණු බවයි ප්‍රවාහන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කළේ.