හෙට පෘථිවිය ආසන්නයට ග්‍රාහකයක්

Friday, 23 July 2021 - 13:15

%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%98%E0%B6%AE%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%86%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%9C%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
මීටර 220 ක විෂ්කම්භයකින් යුත් විශාල ග්‍රාහකයක් හෙට පෘථිවිය අසළින් ගමන් කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා.

එහි ගමන් මග දශමයකින් වෙනස් වුවහොත් එය පෘථිවියේ ගැටීමේ අවදානමක් පවතින බවයි නාසා ආයතනය ප්‍රකාශ කළේ.

2008 වසරේදි තාරකා විද්‍යාඥයින් විසින් එය හඳුනාගැනුනු අතර, හෙට එය පෘථිවිය අසළින් ගමන් කිරීමට නියමිතව ඇත්තේ පැයට සැතපුම් 18,000 ක වේගයකින්.