කඩාවැටුණු 12 මහල් ගොඩනැගිල්ලේ ගළවා ගැනීමේ මෙහෙයුම් නවතී

Saturday, 24 July 2021 - 15:17

%E0%B6%9A%E0%B6%A9%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%94+12+%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%A9%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%9A+%E0%B6%9C%E0%B7%85%E0%B7%80%E0%B7%8F+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%93
ඇමරිකාවේ ෆ්ලොරිඩා ප්‍රාන්තයේදී කඩාවැටුණු මහල් 12 කින් යුත් ගොඩනැගිල්ලේ ගලවාගැනීමේ මෙහෙයුම් නවතා දැමීමට බලධාරීන් තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ එම ගොඩනැගිල්ල කඩාවැටී මසකට පසුවයි. සිද්ධියෙන් 97 දෙනෙකුට වැඩි පිරිසක් ජීවිතක්ෂයට පත්වූ අතර, ගොඩනැගිල්ලේ සුන්බුන්වලට යටවී තවත් 60 කට වැඩි පිරිසක් අතුරුදන්ව ඇති බවටයි විදෙස් වාර්තා සඳහන් කළේ.