කාබනික කෘෂිකර්මාන්ත වැඩපිළිවෙලට ජපානයේ සහය (ඡායාරූප)

Tuesday, 03 August 2021 - 15:34

%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%B6%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%9A%E0%B7%98%E0%B7%82%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BD%E0%B6%A7+%E0%B6%A2%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B7%84%E0%B6%BA+%28%E0%B6%A1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%96%E0%B6%B4%29

මෙරට තුළ දැනට ක්‍රියාත්මක කාබනික කෘෂිකර්මාන්ත වැඩපිළිවෙල සඳහා ජපානයේ කාබනික පොහොර නිෂ්පාදන ආයතනයක් විසින් සහයෝගය දැක්වීමට කැමැත්ත පළ කර තිබෙනවා.

පළාත් සභා හා පළාත්පාලන රාජ්‍ය අමාත්‍ය රොෂාන් රණසිංහ විසින් ශිෂෝකා පළාතේ පූජි නගරයේ පිහිටි කාබනික නිෂ්පාදන කොම්පෝස්ට් ව්‍යාපෘතියක් අධ්‍යයනය කිරීමෙන් අනතුරුව සිදුකළ සාකච්ඡාවකින් පසුවයි ඔවුන් විසින් මෙලෙස කැමැත්ත පළ කර ඇත්තේ.

එම ආයතනය විසින් මෙරට කෘෂිකාර්මික වගාවන් සඳහා දැනුම සහ තාක්ෂණය මෙන්ම කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය සඳහා අවශ්‍ය සහය ලබාදීමට එකඟතාවද පළ කළ බව පළාත් සභා හා පළාත්පාලන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කළා.Follow US

facebook youtube 32ins 32ins twitter 32ins 32ins

Most Viewed Stories