ඉරාන නව ජනපති ලෙස ඊබ්‍රාහිම් රයිසි දිවුරුම් දෙයි

Thursday, 05 August 2021 - 15:40

%E0%B6%89%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%B1+%E0%B6%B1%E0%B7%80+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%BD%E0%B7%99%E0%B7%83+%E0%B6%8A%E0%B6%B6%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%92+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
ඉරානයේ නව ජනාධිපති ලෙස පත්වූ එරට හිටපු අගවිනිසුරුවරයෙකු වන ඊබ්‍රාහිම් රයිසි පාර්ලිමේන්තුව ඉදිරියේ සිය ධුරයේ දිවුරුම් දී තිබෙනවා.

ඒ, ඇමරිකාව ඉරානයට එරෙහිව දැඩි සම්බාධක පනවා ඇති පසුබිමක සහ එරට න්‍යෂ්ටික සාකච්ඡා බිඳ වැටී ඇති පසුබිමකයි.

ඊබ්‍රාහිම් රයිසි මේ වනවිට 61 වන වියේ පසුවනවා.