කාන්තා අධ්‍යාපනයට තලේබාන්වරුන්ගෙන් නව නීති

Monday, 13 September 2021 - 8:21

%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8F+%E0%B6%85%E0%B6%B0%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%AD%E0%B6%BD%E0%B7%9A%E0%B6%B6%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%80+%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%AD%E0%B7%92
ඇෆ්ගනිස්ථානයේ තලේබාන් සංවිධානය, කාන්තා අධ්‍යාපනය සඳහා නව නීති හදුන්වා දී තිබෙනවා.

එම නව නීති අනුව කාන්තාවන්ට අධ්‍යාපනයට අවසර හිමි වුණ ද පිරිමින් සමඟ එක් ව ඉගෙන ගැනීම තහනම් බවයි උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අබ්දුල් බාකී ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ.

එමෙන්ම කාන්තාවන්ට ඉගෙනීමට ලබා දෙන විෂයන් පිළිබඳ ව යළි සළකා බැලීමක් සිදු කරන බවට ද ඔහු ප්‍රකාශ කළා.

මීට පෙර ඇෆ්ගනිස්ථානයේ තලේබාන් පාලනය පැවති 1996 - 2001 අතර කාලයේ කාන්තාවන්ට අධ්‍යාපනය සහ රැකියා කිරීම් තහනම් කර තිබුණා.