චීන තානාපතිට එංගලන්ත පාර්ලිමේන්තුවට පිවිසීම තහනම් කෙරේ

Wednesday, 15 September 2021 - 8:45

%E0%B6%A0%E0%B7%93%E0%B6%B1+%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%A7+%E0%B6%91%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B6%BD%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B6%AD%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B7%9A
එංගලන්තයේ චීන තානාපතිට එංගලන්ත පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණීම තහනම් කර තිබෙනවා.

උත්සවයක් සදහා අද පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණීමට නියමිතව සිටි චීන තානාපති සෙන් සෙගුවාට මෙලෙස තහනමක් පනවා ඇත්තේ මානව හිමිකම් සම්බන්ධ ගැටළුවක් මුල් කරගනිමින්.

කෙසේ වෙතත් මෙය පහත් ක්‍රියාවක් ලෙසත් එය දෙරට අතර සබදතාවලට බාධාවක් බවත් චීනය ප්‍රකාශ කළා.

එමෙන්ම මීට පෙර චීනය විසින් එංගලන්ත පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරුන් 5 දෙනෙකුට ද මෙවැනි තහනමක් පනවා තිබුණා.