වතුකරයේ ප්‍රදේශ 5ක විශේෂ එන්නත්කරණ වැඩසටහනක්

Wednesday, 15 September 2021 - 10:06

%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81+5%E0%B6%9A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%81%E0%B7%9A%E0%B7%82+%E0%B6%91%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%AB+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%83%E0%B6%A7%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B6%9A%E0%B7%8A
වතුකරයේ කොරෝනා ප්‍රතිශක්තීකරණ එන්නතේ පළමු සහ දෙවන මාත්‍රාව ලබා නො ගත් වයස අවුරුදු 30ත් 60ත් අතර පුද්ගලයින්ට එන්නත් ලබාදීමේ වැඩසටහනක් ප්‍රදේශ 5ක දී ආරම්භ කර තිබෙනවා.

බගවන්තලාව, දික්ඔය, හොන්සි නගරය, ඇන්ෆීල්ඩ් වතුයාය සහ නෝර්වුඩ් සෙන්ජෝන් ටිලරි යන ප්‍රදේශවල පාසල් හා පොදු ස්ථාන කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් එම එන්නත්කරණ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මකයි.

බගවන්තලාව සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී බල ප්‍රදේශයේ වයස අවුරුදු 30ත් 60ත් අතර පුද්ගලයින් සියයට 95කට වැඩි පිරිසක් දැනටමත් එන්නත්කරණයට ලක් කර තිබෙනවා.