ජපානය සහ වියට්නාමය සහයෝගිතා ගිවිසුමකට එළඹේ

Wednesday, 15 September 2021 - 13:03

%E0%B6%A2%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%A7%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B7%84%E0%B6%BA%E0%B7%9D%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8F+%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B6%91%E0%B7%85%E0%B6%B9%E0%B7%9A
ජපානය සහ වියට්නාමය ආරක්ෂක සහයෝගිතා ගිවිසුමකට එළඹ තිබෙනවා.

ඒ, ආරක්ෂක උපකරණ යා තාක්ෂණය හුවමාරු කර ගැනීමට අදාළවයි.

ජපාන ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයාගේ වියට්නාමයේ දෙදින සංචාරය අතරතුර පැවති හමුවකදියි මෙම ආරක්ෂක සහයෝගීතා ගිවිසුමට එළඹ ඇත්තේ.

දකුණු සහ නැගෙනහිර චීන මුහුදේ පවතින උණුසුම් තත්ත්වය හමුවේ අසල්වැසි රටවල් සමග ආරක්ෂක සබදතා තර කර ගැනීමට ජපානය මේ වනවිට ප්‍රමුඛතාවක් ලබා දී ඇති අතර, මෙය එහි එක් පියවරක් ලෙස සැලකිය හැකි බව විදෙස් වාර්තා සදහන් කළා.