ඇෆ්ගනිස්ථානයේ කාන්තා ක්‍රිකට් ප්‍රධානියෙකුගෙන් ජාත්‍යන්තරයට ඉල්ලීමක්

Wednesday, 15 September 2021 - 13:10

%E0%B6%87%E0%B7%86%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8F+%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%A7%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%89%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A
තලෙයිබාන් සංවිධානය, ඇෆ්ගනිස්ථානයේ කාන්තාවන්ට ක්‍රිකට් තහනමක් පැනවීමත් සමඟ එරට පිරිමි ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සමඟ හෝ තරග පවත්වන ලෙසට ඇෆ්ගනිස්ථානයේ කාන්තා ක්‍රිකට් හිටපු ප්‍රධානියෙකු ජාත්‍යන්තරයෙන් ඉල්ලීමක් කර තිබෙනවා.

ඇය ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ, එරට පිරිමි ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සමග හෝ තරග පැවැත්වීමට අනෙකුත් රටවල් කටයුතු නො කළහොත් ඇෆ්ගනිස්ථානයේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව අනාගතයේ දී තුරන්ව යනු ඇති බවයි.