ජලසම්පාදන මණ්ඩලයෙන් දැනුම්දීමක්

Wednesday, 15 September 2021 - 17:05

%E0%B6%A2%E0%B6%BD%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B6%B1+%E0%B6%B8%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A
නොපමාව ජල බිල්පත් ගෙවීමට කටයුතු කරන ලෙස ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය ජනතාවට දැනුම් දෙනවා.

කොරෝනා වසංගතය හේතුවෙන් පාරිභෝගිකයන් ජල බිල්පත් ගෙවීම කළට වේලාවට සිදු නොකරන බවට නිරීක්ෂණය වී ඇති බවයි එහි සාමාන්‍යාධිකාරී තිලිණ එස් විජේතුංග කියා සිටියේ.

එසේම මෙම වසංගතය හා බැඳුණු නව සෞඛ්‍යාරක්ෂිත පුරුදු හේතුවෙන් දෛනික ජල පාරිභෝජනයද ඉහළ ගොස් ඇති බව ජලසම්පාදන මණ්ඩලය කියා සිටියා.

බිල්පත් ගෙවීම වෙනුවෙන් ජංගම යෙදවුම් සහ ඔන්ලයින් ක්‍රමවේද හඳුන්වා දී ඇති අතර, මූල්‍ය ආයතන සහ ජලසම්පාදන මණ්ඩලයේ අයකැමි කවුන්ටර් වෙතින්ද පහසුකම් සපයා ඇති බවයි  ජලසම්පාදන මණ්ඩලය සඳහන් කළේ.