උසස් පෙළ සහ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ අයදුම්පත් භාරගැනීම අදින් අවසන් (වීඩියෝ)

Wednesday, 15 September 2021 - 19:57

%E0%B6%8B%E0%B7%83%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B7%85+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B7%81%E0%B7%92%E0%B7%82%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%85%E0%B6%BA%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B6%85%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29
මෙවර උසස් පෙළ විභාගයේ සහ 5 වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ අයදුම්පත් භාර ගැනීම අදින් අවසන් වුණා.

ඒ අනුව උසස් පෙළ විභාගය සදහා පාසල් අයදුම්කරුවන් දෙලක්ෂ 49,841 දෙනෙකු අයදුම් කර ඇති බවයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ.

5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සඳහා දෙලක්ෂ 43,704 දෙනෙකු අයදුම්පත් යොමු කර තිබෙනවා.

කෙසේ වෙතත් පසුගිය වසරේ උසස් පෙළ විභාගය සඳහා අයදුම්කරුවන් තුන්ලක්ෂ එක්දහස් හත්සිය හැත්තෑ එකක් අයදුම් කර තිබූ අතර, පහ ශ්‍රේණිය සඳහා අයදුම්කර තිබූ සිසු සිසුවියන් සංඛ්‍යාව තුන්ලක්ෂ තිස් එක්දහස් හත්සිය හතළිස් එකක්.

වැටුප් විෂමතා ගැටළුව මුල් කර ගනිමින් ගුරු හා විදුහල්පතිවරුන් දියත් කර ඇති වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගය අතරතුරයි මෙවර උසස් පෙළ සහ 5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සදහා අයදුම්පත් කැඳවීම සිදුවූයේ.

ගුරු හා විදුහල්පතිවරුන්ගේ වෘත්තීය සමිති මීට පෙර කියා සිටියේ මෙවර අයදුම්පත් භාර ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය සදහා තමන් ආරම්භ කර ඇති වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගය බාධාවක් විය හැකි බවයි.