යුරෝපා සංගමයෙන් ඇෆ්ගනිස්ථානයට තවත් යුරෝ මිලියන 100ක්

Wednesday, 15 September 2021 - 20:14

%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B4%E0%B7%8F+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%87%E0%B7%86%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%9D+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1+100%E0%B6%9A%E0%B7%8A
යුරෝපා සංගමය විසින් ඇෆ්ගනිස්ථානයට ලබාදෙන ආධාර තවත් යුරෝ මිලියන 100කින් වැඩි කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

මානව සංහතිය විනාශ වීම හා ඇෆ්ගනිස්ථානය තුළ සාගත තත්ත්වයක් වර්ධනය වීම වැළැක්වීම මෙහි අපේක්ෂාව බවයි යුරෝපා සංගමයේ කොමසාරිස් අර්සලා වොන් - ඩ - ලෙයන් කියා සිටියේ.