ඊයේත් පුද්ගලයින් 113,013 කට එන්නත්

Thursday, 16 September 2021 - 10:24

%E0%B6%8A%E0%B6%BA%E0%B7%9A%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+113%2C013+%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B6%91%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%8A
මෙරට කොරෝනා ප්‍රතිශක්තිකරණ වැඩසටහනට අදාළව ඊයේ පුද්ගලයින් එක් ලක්ෂ දහ තුන්දහස් දහතුන්දෙනෙකුට එන්නත් ලබාදී තිබෙනවා.

ඒ අනුව සයිනොෆාම් එන්නතේ පළමු මාත්‍රාව පුද්ගලයින් 41,387 දෙනෙකුට සහ දෙවන මාත්‍රාව පුද්ගලයින් 66,094 කට ලබාදී ඇති බවයි වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය සඳහන් කළේ.

එමෙන්ම ඊයේ ෆයිසර් එන්නතේ පළමු මාත්‍රාව 635 දෙනෙකුටත්, එහි දෙවන මාත්‍රාව 219 දෙනෙකුටත් ලබාදී තිබෙනවා.

මොඩර්නා එන්නතේ පළමු මාත්‍රාව 2209 දෙනෙකුටත්, දෙවන මාත්‍රාව 11 දෙනෙකුටත් ලබාදී ඇති බවයි වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය සඳහන් කළේ.

ඇස්ට්‍රාසෙනෙකා එන්නතේ පළමු මාත්‍රාව 1,978 දෙනෙකුට ලබාදී ඇති අතර, දෙවන මාත්‍රාව ලබාගත් පුද්ගලයින් සංඛ්‍යාව 480 ක්.

ඒ අනුව මේ දක්වා දෙවන මාත්‍රාවද ලබාදී එන්නත්කරණය සම්පූර්ණ කළ මෙරට පුද්ගලයන් සංඛ්‍යාව එක්කෝටි අටලක්ෂ දහ හතර දහස් දෙසීය දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

අද දිනයේ එන්නත්කරණය සිදුවන තැන් පහතින්.