දෙවන කාර්තුවේ ආර්ථික වර්ධනය 12.3%යි

Thursday, 16 September 2021 - 13:27

%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B7%80%E0%B6%B1+%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1%E0%B6%BA+12.3%25%E0%B6%BA%E0%B7%92
මේ වසරේ දෙවන කාර්තුවේ ආර්ථික වර්ධන වේගය සියයට 12.3 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව නව මහ බැංකු අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් පවසනවා.

මේ වසරේ පළමු කාර්තුවේ ආර්ථික වර්ධන වේගය පැවතියේ සියයට 8ක මට්ටමකයි.

කෙසේ වෙතත් කොරෝනා වසංගත අභියෝගය මැද ආර්ථික වර්ධන වේගය තවදුරටත් ඉහළ මට්ටමක පවත්වාගෙන යෑම රජයේ අරමුණ බව මහ බැංකු අධිපතිවරයා කියා සිටියා.