නව නිර්මාණයක් තහනම් කළ බවට තොරතුරු පළවීම හේතුවෙන් සරසවි සිසුවියක් අපහසුතාවට (වීඩියෝ)

Thursday, 16 September 2021 - 14:32

%E0%B6%B1%E0%B7%80+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%85+%E0%B6%B6%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%AD%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%B4%E0%B7%85%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B7%84%E0%B7%9A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%BB%E0%B7%83%E0%B7%80%E0%B7%92+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29
කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉගෙනුම ලබන 22 හැවිරිදි සිසුවියක් වන තරුෂි විධූෂිකා රාජපක්ෂ මේ වෙනවිට නව නිර්මාණ 20කට අධික සංඛ්‍යාවක් මෙරටට දායාද කර තිබෙනවා.


ඒ අතුරින් ඇය නිෂ්පාදනය කළ පරිසර හිතකාමී කෑම ඔතන කොළය සහිත අසුරනයට වැඩි අවධානයක් යොමු වූයේ, මේ වෙනවිට කෑම ඔතන කොළ හෙවත් ල න්ච් ෂීට් තහනම් කර ඇති පසුබිමකයි.

එය අවස්ථා 60ක දී යළි සෝදා ප්‍රයෝජනයට ගැනීමේ හැකියාව හේතුවෙන් රජයේ අවධානය ද ඒ වෙත යොමුව තිබුණා.