වායු දුෂණය වැළැක්වීමට පියවර නොගත් ඉන්දුනීසියානු ජනපතිට එරෙහිව අධිකරණ තීන්දුවක්

Thursday, 16 September 2021 - 15:59

%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%94+%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B7%82%E0%B6%AB%E0%B6%BA+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B7%85%E0%B7%90%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B6%BB+%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B6%9C%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%89%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%94+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%A7+%E0%B6%91%E0%B6%BB%E0%B7%99%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B7%80+%E0%B6%85%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%AB+%E0%B6%AD%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ඉන්දුනීසියාවේ ජකර්තා අගනුවර වායු දූෂණය පාලනය කිරීම සඳහා ජනාධිපති ජොකෝ විඩෝඩෝ සහ ඉහළ බලධාරීන් කටයුතු නොකිරීමට එරෙහිව එරට අධිකරණයක් විසින් තීන්දුවක් ලබාදී තිබෙනවා.

ඒ, නගරවාසීන් 32 කු 2019 වසරේදී ගොනු කළ පෙත්සමක් සළකා බැලීමෙන් අනතුරුවයි.

වායු දූෂණය නිරීක්ෂණය කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන සහ වාතය පිරිසිදු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම අනිවාර්ය කරමින් ජනාධිපතිවරයා ඇතුලු වගඋත්තරකරුවන්ට එරෙහිව නිර්දේශද මෙමඟින් නිකුත්  කෙරුණා.