කැනඩා මහ මැතිවරණයෙන් ටෲඩෝගේ පක්ෂයට ජය හිමි වෙන ලකුණු

Tuesday, 21 September 2021 - 10:29

%E0%B6%9A%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B6%A9%E0%B7%8F+%E0%B6%B8%E0%B7%84+%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%A7%E0%B7%B2%E0%B6%A9%E0%B7%9D%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%A2%E0%B6%BA+%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%92+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1+%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%94
කැනඩාවේ මහ මැතිවරණයෙන් එරට වත්මන් අගමැති ජස්ටින් ටෲඩෝගේ පක්ෂය ජයග්‍රහණය කරනු ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා.

එරට පාර්ලිමේන්තුවේ බලය තහවුරු කර ගැනීම සඳහා එහි ආසන 338න් 170ක ජය තහවුරු කර ගැනීමට අවශ්‍ය වෙනවා.

නවතම වාර්තාවලට අනුව කැනඩාවේ මීළඟ පාර්ලිමේන්තුව පිහිටුවීමට අගමැති ටෲඩෝගේ ලිබරල් පක්ෂයට හැකි වෙනු ඇති.

දැනට ලිබරල් පක්ෂය ආසන 154කින් ඉදිරියෙන් සිටින අතර, ජස්ටින් ටෲඩෝගේ නායකත්වයට පක්ෂයේ පූර්ණ අනුමැතිය හිමි ව ඇති බව සඳහන්.