තවත් කොරෝනා ආසාදිතයින් 918 ක්

Tuesday, 21 September 2021 - 18:08

%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B6%86%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+918+%E0%B6%9A%E0%B7%8A
තවත් කොරෝනා ආසාදිතයින් 918 ක් වාර්තා වී තිබෙනවා.

ඒ අනුව මෙරට මුළු අසාදිතයින්ගේ ගණන 506,927ක් දක්වා ඉහල යනු ඇති.