තලේබාන් සංවිධානය ජගත් මහා මණ්ඩලය ඇමතීමට අවස්ථාවක් ඉල්ලයි

Wednesday, 22 September 2021 - 12:01

%E0%B6%AD%E0%B6%BD%E0%B7%9A%E0%B6%B6%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%A2%E0%B6%9C%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B7%8F+%E0%B6%B8%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B6%BD%E0%B6%BA+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%89%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B7%92
මේ වෙනවිට අමෙරිකාවේ නිව්යෝක් නුවර ජගත් සංවිධාන මූලස්ථානයේ ආරම්භ වී තිබෙන එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩලය ඇමතීමට අවස්ථාවක් ලබාදෙන්නැ යි ඇෆ්ගනිස්ථානයේ බලය හිමිකරගෙන සිටින තලේබාන් සංවිධානය ඉල්ලීමක් කර තිබෙනවා.

තලේබාන් රජයේ විදේශ අමාත්‍යවරයා විසින් ඒ සඳහා දැනට කටාරයේ සිටින තලේබාන් ප්‍රකාශක 'සුහයිල් ශහීන්' නම් කර ඇත්තේ, ඔහු ජගත් සංවිධානයේ ඇෆ්ගනිස්ථාන තානාපතිවරයා ලෙස පත් කරමින්.

අදාළ ඉල්ලීම එක්සත් ජාතීන්ගේ කමිටුවක් මඟින් සලකා බලන අතර, ඊට අමෙරිකා එක්සත් ජනපදය, චීනය සහ රුසියාව ද ඇතුළත්.

ඇෆ්ගනිස්ථානයේ පැවති රජයේ ජගත් සංවිධාන තානාපතිවරයා වන 'ගුලාම් ඉසාක්සි' තවදුරටත් නිව්යෝක් නුවර රැඳී සිටින අතර, තලේබාන් සංවිධානය ප්‍රකාශ කළේ ඔහු තවදුරටත් ඇෆ්ගනිස්ථානය නියෝජනය නො කරන බවයි.