තායිලන්තය සංචාරකයින්ට රට විවෘත කිරීම කල් දමයි

Wednesday, 22 September 2021 - 17:12

%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%A0%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B6%BB%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%98%E0%B6%AD+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B6%9A%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B6%B8%E0%B6%BA%E0%B7%92
බැංකොක් අගනුවර ඇතුළු තායිලන්තයේ අනෙකුත් නිකේතන නගර විදෙස් සංචාරකයින් සඳහා විවෘත කිරීම නොවැම්බර් මාසය දක්වා කල් දැමීමට එරට බලධාරීන් තීරණය කර තිබෙනවා.

කලින් සැලසුම් කර තිබුණේ බැංකොක්, හුවා හින්, පටායා සහ චියන් මායි නගර ඔක්තෝම්බර් මාසයේ සිට පූර්ණ එන්නත්කරණය ලැබූ සංචාරකයින් සඳහා විවෘත කිරීමටයි.

එහෙත් සිය එන්නත්කරණ ඉලක්ක නියමිත කාලයට ළඟා කර ගැනීමට නොහැකි වීම නිසා එය නොවැම්බර් මාසය දක්වා කල් දමා තිබෙනවා.

සිය ජනගහනයෙන් 70% ක් එන්නත්කරණයට ලක් කිරීමෙන් පසු දේශ සීමා විදේශ සංචාරකයින් සඳහා විවෘත කිරීම තායිලන්තයේ අරමුණයි.