සුරාසැල් වැසෙන්නේ වප් පොහෝදා පමණයි

Tuesday, 12 October 2021 - 16:22

%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B6%B4%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7%84%E0%B7%9D%E0%B6%AF%E0%B7%8F+%E0%B6%B4%E0%B6%B8%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B7%92
වප් පොහොය දිනද ඇතුළුව දින දෙකක් සුරාබදු බලපත්‍රලත් ස්ථාන වසා තැබෙන බවට ඇතැම් සමාජ මාධ්‍ය සහ වෙබ් අඩවි මගින් වාර්තා කර ඇතත්, එය සාවද්‍ය හා පදනම් විරහිත බව ශ්‍රී ලංකා සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

වප් පොහොය යෙදෙන ඔක්තෝම්බර් 20 වැනිදා පමණක් ඒවා වසා තැබෙන බවයි සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කළේ.