බෙල්ලන්විල විහාරස්ථාන පරිශ්‍රයේ තිබී අත්බෝම්බයක් සොයා ගැනේ

Wednesday, 13 October 2021 - 14:53

%E0%B6%B6%E0%B7%99%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BD+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%84%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%8F%E0%B6%B1+%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B6%E0%B7%93+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B7%9D%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%9C%E0%B6%BA%E0%B7%8F+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%9A
බෙල්ලන්විල විහාරස්ථානයේ තාප්පය අසළ තිබී අත්බෝම්බයක් සොයාගෙන තිබෙනවා.

පොලීසිය සදහන් කළේ, විහාරස්ථානයේ සේවකයින් දෙදෙනෙකු විසින් කළ දැනුම් දීමකට අනුව අද පෙරවරුවේ මෙම අත්බෝම්බය සොයා ගත් බවයි.

පසුව එය නිශ්ක්‍රීය කිරිමට කටයුතු කර තිබෙනවා.