රිදී තිරයේ අභ්‍යවකාශයේ සැරිසරා, අවුරුදු 90දී සැබැවින් අභ්‍යවකාශ ගත වූ Star Trek වීරයා

Wednesday, 13 October 2021 - 20:49

%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%85%E0%B6%B7%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%81%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%BB%E0%B7%8F%2C+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%94+90%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%B6%E0%B7%90%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%B7%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%81+%E0%B6%9C%E0%B6%AD+%E0%B7%80%E0%B7%96+Star+Trek+%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%8F
ලෝ ප්‍රකට ස්ටාර් ට්‍රැක් (Star Trek) රූපවාහිනි ටෙලි නාට්‍ය මාලාවේ රඟපෑ විලියම් ශට්නර් අභ්‍යවකාශ ගත වූ වයස්ගතම පුද්ගලයින්ගේ ලැයිස්තුවට ඇතුළත් වීමට අද සමත් වුණා.

ඒ 90 හැවිරිදි ශට්නර් රැගත් NS18 අභ්‍යවකාශ යානාව අමරිකාවේ ටෙක්සාස් හි බ්ලූ ඔර්ජින් (BLUE ORIGIN) ප්‍රදේශයට සාර්ථකව ගොඩ බෑමත් සමඟ යි.