ජාතික ඖෂධ නියාමන පනත සංශෝධනය කළ යුතුයි - රාජ්‍ය ඇමති චන්න

Thursday, 14 October 2021 - 7:30

%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%96%E0%B7%82%E0%B6%B0+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B6%B1+%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B6%AD+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B7%81%E0%B7%9D%E0%B6%B0%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B7%85+%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BA%E0%B7%92+-+%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%A2%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%A0%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1
ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරී පනත කඩිනමින් සංශෝධනය කළ යුතු බවට, එහි ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳව විමර්ශනය කිරීම සඳහා පත් කළ පංච පුද්ගල කමිටුවේ අතුරු වාර්තාවෙන් නිර්දේශ කර ඇති බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය, මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන ප්‍රකාශ කළා.

කොළඹ ඊයේ පැවති වැඩසටහනකින් අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් ඔහු කියා සිටියේ, ඉදිරියේදී එම අතුරු වාර්තාවේ පිටපතක් පාර්ලිමේන්තුවේ සභාගත කිරීමටද පියවර ගන්නා බවයි.