ඇමරිකාවේ යළිත් කොරෝනා මරණ ඉහළට

Thursday, 14 October 2021 - 7:42

%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%BA%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B6%AB+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7
ලොව පුරා කොරෝනා ආසාදිතයින් 239,903,026ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

ලොව සමස්ත මරණ සංඛ්‍යාව දැක්වෙන්නේ 4,888,644ක් ලෙසයි.

යළි ඇමරිකාවෙන් වාර්තා වන ආසාදිතයින් සහ මරණ සංඛ්‍යාවේ ඉහළ යාමක් දක්නට ලැබෙන අතර ගත වූ පැය 24 තුළ එරටින් නව මරණ 1799ක් සහ ආසාදිතයින් 97,836ක් හඳුනාගෙන තිබෙනවා.