එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් අබලි ද්‍රව්‍ය ඉවත් කිරීමේ වැඩපිළිවෙළ අද

Thursday, 14 October 2021 - 7:51

%E0%B6%91%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B7%92+%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%89%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85+%E0%B6%85%E0%B6%AF
ගිනිගෙන මුහුදුබත් වූ එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාවේ අබලි ද්‍රව්‍ය ඉවත් කිරීමේ ටෙන්ඩර් වැඩපිළිවෙළ අදාළ සමාගම විසින් අද දිනයේදී තමන්ට දැනුම්දීමට නියමිත බව සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය ප්‍රකාශ කළා.

කොළඹදී ඊයේ මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් එම අධිකාරියේ සභාපති, නීතිඥ දර්ශනී ලහඳපුර මේ බව කියා සිටියා.